Pozvánka na Valnou hromadu

23.2.2023

 

POZVÁNÍ na VALNOU HROMADU

TC Biocel Vratimov,z.s.

 

Vážení členové TC Biocel Vratimov, z.s.,

dovolujeme si vás pozvat na řádnou valnou hromadu klubu. Valná hromada se koná ve čtvrtek dne 16.3.2023 v 17.00 hodin v hospůdce METEOR ve Vratimově, na ul. U Stadionu 478. Na valné hromadě budete seznámení s výroční zprávou o činnosti klubu v roce 2022 a se zhodnocením hospodaření klubu v roce 2022, plánem činnosti a hospodaření na rok 2023. Na závěr malé pohoštění a diskuse.

PROGRAM:

1/ Zahájení, volby předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů

2/ Výroční zpráva o činnosti klubu za rok 2022

3/ Účetní uzávěrka roku 2022 a návrh finančního plánu na r. 2023

4/ Diskuse

5/ Usnesení, závěr  

 

Ve Vratimově dne 2.3.2019                                                  

  výbor klubu TC BIOCEL Vratimov z.s

Roman Kupka, předseda výboru