Pozvání na Valnou hromadu

26.2.2022

POZVÁNÍ na VALNOU HROMADU
TC Biocel Vratimov,z.s.
Vážení členové TC Biocel Vratimov,z.s., dovolujeme si vás pozvat na řádnou valnou hromadu klubu. VH se koná
ve čtvrtrk dne 10.3.2022 v 18.00 hodin v hostinci U Šodka ve Vratimově. Na této VH budete seznámení s výroční zprávou o činnosti klubu v roce 2021 a se zhodnocením hospodaření klubu v roce 2021 plánem činnosti a hospodaření na rok 2022. Na závěr malé pohoštění a diskuse.
PROGRAM:
1/ Zahájení , volby komisí
2/ Výroční zpráva o činnosti klubu za rok 2021
3/ Účetní uzávěrka roku 2021 a návrh finančního plánu na r. 2022
4/ Diskuse
5/ Usnesení, závěr (občerstvení)
Ve Vratimově dne 25.2.2022
výkonný výbor klubu TC BIOCEL Vratimov z.s .