KT čtyřher - MIXY 25.9.2021 výsledky

26.9.2021

V sobotu 25.9.2021 se uskutečnil 1.ročník klubového turnaje v mixech. Celkem se zúčastnilo 15 párů. Turnaj vyhrál pár Nela Lastovicová, Marek Svěnčík. Na druhém místě se umístila dvojice Pavel Vrajík, Stanislav Vadovský. Na třetím místě skočily páry Martina a Tomáš Palupovi a Soňa a Libor Boturovi. Vítězi útěchy se stala dvojice Natálie Richterová, Luboš Patkolo. Všem blahopřejeme.